Handelsbestämmelser

Köp på webshoppen:
Samtliga köp på webshoppen sker på kundens eget ansvar. Bowltech Sverige ansvarar inte för att Du som kund har beställt rätt produkter. Samtliga köp sker enligt köplagenom inte annat anges. Köparen förbinder sig att vid mottagandet av varorna kontrollera antal och skick på varan samt att senast inom 8 dagar från mottagandet kontakta Bowltech om det är något fel på produkten eller om något saknas. 

Frakt:
Bowltech Sweden använder sig primärt av Posten till alla sändningar men förbehåller rätten att använda en annan leverantör om Bowltech anser att det är nödvändigt. All frakt faktureras enligt gällande priser hos fraktleverantören och kan vid rimliga justeringar ändras omgående utan att kunden underrättas i förväg. Ansvaret för varan läggs över på kunden i samma ögonblick som posten i Sverige eller annan fraktleverntör har hand om varorna. Under leveranstiden är alla varor försäkrade genom Posten eller den fraktfirma som sköter leveransen. Vid transportskada skall kunden, för att få rättelse,  vända sig till den firma som ombesörde frakten.

Returer
Varor tas ENDAST i retur efter avtal med personal hos Bowltech. Samtliga varor som returneras skall skickas med fraktbolag som innehar försäkring och där köparen står för fraktkostnaden om inget annat  anges. Paket som skickas till oss mot  postförskott kommer inte att hämtas ut.
Tillsammans med returen skall en kopia på fakturan skickas, samt ett ifyllt returformulär där anledningen noga beskrivs för att underlätta returen.

Garanti/Reklamationsrätt:
Vi tillämpar 1 års garanti (reklammationsrätt) på alla varor som saluförs i webshoppen. Garantin gäller dock inte i de fall varan uppstått genom försumlighet, genom onödig belastning, oriktigt hantering eller andra skador som inte är att hänföra till fabrikationsfel.

Alla varor som returneras kommer att testas/ undersökas  av  vår personal. Frakten för returförsändelsen bekostas av kunden. Fraktkostnaden avseende ersättningsvara bekostas av Bowltech Sweden AB.

I det fall en felaktig vara returneras och felet visar sig bero på oaktsamhet, felaktig användning eller om felet inte täcks av garantin skall köparen stå för frakten för att sända varan tillbaka till Bowltech.. Här kan Du skriva ut  det  returformulär som skall användas vid returnering av en varan/ varorna. Vid returnering av en vara skall returformuläret fyllas i och bifogas returen tillsammans med en kopia av originalfakturan.

Ångerrätt:
 I enlighet med svensk lagstiftning har en kund, vid köp via internet, distansköp, 14 dagars ångerrätt på alla varor. Köparen får själv stå för samtliga kostnader som uppkommer på grund av nyttjande av  ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för specialbeställda varor eller för  förbrukningsvaror  där förseglingen är bruten t ex olja, tvättmedel etc.. I de fall ångerrätten används skall varan vara oss tillhand senast 14 dagar från det datum varan mottogs av kunden. Alla varor skall returneras oanvända  i sin originalförpackning.

Accept av köpvillkor.
När kunden gör ett köp via vår webbshop godkänner man att man läst och förstått de villkor som angivits här.

Personliga uppgifter
De uppgifter som Du lämnat till Bowltech kommer inte att vid någon tidspunkt lämnas vidare  eller säljas till annan person eller företag utan att du skriftligt medgivit att så får ske. Det kan dock förekomma att Du via ditt nyhetsbrev kommer att få reklam från företag som annonserara på vår hemsida.

Leverans
Vi strävar alltid efter att, när det är möjligt, leverera beställningarna samma dag som vi mottar din beställning. Det kan dessvärre förekomma perioder där leveranstiden kan uppgå till två till tre dagar.

Undantag
Varje köp på vår webshop sker på eget ansvar och vi förbehåller rätt oss att göra undantag för ovanstående villkor pga: utsålda varor, felplacerade bilder, ändringar i valutakurser och prisändringar på vilka Bowltech Sweden inte har något inflytande över så som leveranstörsbrist, krig och andra situationer som sker inom leverantörens område och som gör att leverantören inte kan fullfölja sin produktion och eller leverans av varor.

Egendomsförbehåll:
 Allla varor köpta från Webshopen förblir Bowltech Swedens egendom till dess full likvid erlagts.

Försäljare/Drift av webshopen
Bowltech Sweden AB, Viaredsvägen 4 B, 504 64 Borås