• Störst sortiment
  • Topkvalitet
  • Kundservice+

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet

Genom att besöka denna webbshop och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via denna webshop, godkänner du tillämpligheten av denna ansvarsfrihet.

Användning av webshopen (shop.bowltech.se)

Informationen på denna webshop är för allmän information. Inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats. Även om Bowltech sammanställer och underhåller denna webshop, med hjälp av källor som anses tillförlitliga, kan vi inte garantera noggrannheten, fullständigheten och verkligheten i den information som lämnas. Bowltech garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera felfritt eller kontinuerligt, eller vara fri från virus.

Bowltech frånsäger sig allt ansvar vad gäller noggrannheten, fullständigheten, verkligheten i den information som lämnas.

QubicaAMF

QubicaAMFs produkter, logotyper, produktbilder och varumärken är direkt från QubicaAMF och används med tillstånd.

Information, produkter och tjänster från tredje part

Bowltechs webbshop kan bli länkade till tredje parts webbplatser. Vi accepterar inget ansvar och inget ansvar för innehåll, användning eller tillgängligheten av tredje parts webbplatser. Användningen av sådana länkar sker på egen risk. Informationen på sådana webbplatser har inte granskats av Bowltech för noggrannhet, aktualitet, verklighet eller fullständighet.

Ändringar

Vi har rätt att ändra den information som erbjuds, inklusive denna ansvarsfrihet, när som helst utan vidare meddelande. Det är lämpligt att regelbundet kontrollera att den information som lämnas på eller via denna webbplats, inklusive denna ansvarsfrihet, har ändrats.

Priser

Priserna har sammanställts noggrant. Skrivfel reserveras dock.

Tillämplig lag

Svenska lag gäller för denna webbshop och ansvarsfrihet. Alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med denna friskrivning kommer att lämnas uteslutande till en behörig domstol.